Outsourca löneadministrationen

Får ni inte tiden att räcka till eller saknar ni viktig kompetens på företaget? Låt oss ta hand om er löneadministration och effektivisera hanteringen med digitala verktyg. Anlita oss som er lönekonsult idag!

Genom att vi sköter ert företags lönehantering slipper ni dyra systeminvesteringar. Ni kan istället jobba med att göra stora effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten så sköter vi resten.

Tydliga lönerutiner

Vi vill förenkla företagets lönerutiner så att era anställda tid rapporterar på utsatt tid, så att ni i er tur kan betala ut lönerna i rätt tid. Med tydliga riktlinjer slipper ni svara på samma frågor om och om igen som dyker upp hos personalen, vilket frigör mycket tid.

Ett tips är att upprätta personalhandbok som bland annat innehåller dessa riktlinjer. En personalhandbok är ett smidigt sätt att samla och beskriva företagets personalpolitik, arbetssätt och rutiner. Den fungerar som vägledning för era medarbetare och blir ett levande dokument som ett komplement till gällande lagar, avtal och regler. Den är till stor nytta för både för chefer och anställda eftersom den tydliggör hur en specifik situation eller uppgift ska hanteras.

Vi kan självklart hjälpa er med allt detta.
Hör av er om ni vill veta mer!

0176-17480 alt info@meredo.se