Outsourca löneadministrationen

Får ni inte tiden att räcka till eller saknar ni viktig kompetens på företaget? Låt oss ta hand om er löneadministration och effektivisera hanteringen med digitala verktyg. Anlita oss som er lönekonsult idag!

Genom att vi sköter ert företags lönehantering slipper ni dyra system investeringar. Ni kan istället jobba med att göra stora effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten så sköter vi resten.

Tydliga lönerutiner

Vi vill förenkla företagets lönerutiner så att era anställda tid rapporterar på utsatt tid, så att ni i er tur kan betala ut lönerna i rätt tid. Med tydliga riktlinjer slipper ni svara på samma frågor om och om igen som dyker upp hos personalen, vilket frigör mycket tid.

Ett tips är att upprätta personal handbok som bland annat innehåller dessa riktlinjer. En personal handbok är ett smidigt sätt att samla och beskriva företagets personalpolitik, arbetssätt och rutiner. Den fungerar som vägledning för era medarbetare och blir ett levande dokument som ett komplement till gällande lagar, avtal och regler. Den är till stor nytta för både för chefer och anställda eftersom den tydliggör hur en specifik situation eller uppgift ska hanteras.

Vi kan självklart hjälpa er med allt detta.
Hör av er om ni vill veta mer!

0176-17480 alt info@meredo.se

Varför outsourca?

Att hantera löner internt kan vara tidskrävande, kostsamt och innebära en hel del risker.
Ligger ansvaret på en viss person med en avgörande kompetens kan en plötslig sjukdom eller vakans innebära en katastrof. Hur många anställda skulle acceptera att lönen inte dyker upp när den ska?

Hos oss har du, utöver en dedikerad huvudkontakt, ett helt team av kvalificerade lönekonsulter som är redo att kliva in vid oförutsägbara händelser.
Vi på Meredo samlar allt du behöver i samma system och kan då på ett smidigt sätt få fram alla rapporter ni behöver som exp.

-information om antal semesterdagar.

-resor och hur mycket kommer förmånsbeskattas.

-statistik mm

Vi kan snabbt och enkelt genomföra den årliga lönekartläggningen och säkerställa rättvisa och jämställda löner på er arbetsplats.
När ni samarbetar med oss får ni inte bara löneresurser utan även en komplett HR funktion eller en lojal samarbetspartner till er nuvarande HR avdelning

Hjälp när ni behöver det.

Då och då uppkommer det ett behov av förstärkning på en löneavdelning. Det kan bero på olika typer av frånvaro, glapp mellan tillsättandet av ny personal, punktinsatser för att säkra upp processer eller tillfälligt ökad arbetsbelastning.

Kanske behöver ni lite extra tid att hitta rätt kandidat för en anställning och önskar fylla glappet med en temporär lösning? Vi kan hjälp er på heltid eller under kortare perioder.